Wykonujemy elektronizacje wag mechanicznych (hybrydyzacje wag):

 • samochodowych,
 • kolejowych,
 • zbiornikowych,
 • platformowych,
 • dozujących,
 • innych.

Elektronizacja wagi mechanicznej. Zawieszenie czujnika w wadze hybrydowej.

Elektronizacja wagi mechanicznej, nazywana inaczej hybrydyzacją wagi, jest stosunkowo tanim rozwiązaniem, dzięki któremu uzyskujemy urządzenie, które pod względem funkcjonalnym nie różni się od wagi elektronicznej. Rozwiązanie takie nazywane jest hybrydowym, bowiem łączy mechaniczny układ dźwigniowy z elektronicznym zespołem pomiarowym. Polega ono na zastąpieniu mechanicznego wskaźnika zespołem pomiarowym, składającym się z czujnika tensometrycznego, miernika i urządzeń peryferyjnych.

Elektronizacja wagi mechanicznej (hybrydyzacja wagi) zapewnia szereg korzyści, które w nowoczesnym przedsiębiorstwie stają się nieocenione. Są to m.in.:

 • uniezależnienie lokalizacji pomieszczenia operatora wagi (lub miejsca odczytu) od lokalizacji samej wagi,
 • cyfrowy - bezproblemowy, szybki i prosty odczyt ważenia,
 • dokumentowanie wyników ważenia,
 • automatyczne zerowanie, zapobiegające błędom, jakie mogłyby powstać z powodu np. nawiezionego przez samochody błota lub śniegu,
 • automatyczne śledzenie zera - funkcja polegająca na nieprzerwanym wskazywaniu zera przy bardzo wolnych zmianach masy; zapewnia to odporność wagi na błędy spowodowane opadami śniegu, deszczu itd.,
 • możliwość stopniowej rozbudowy - od najprostszego wskaźnika masy do komputera typu IBM PC oraz pełnej automatyzacji ważenia.