Waga samochodowa MARS-SB z pomostem stalowo-betonowym

Opis wag

Elektroniczna waga samochodowa MARS-SB jest wagą zainstalowaną na wcześniej wykonanym lub prefabrykowanym fundamencie żelbetowym. Fundament w wersji najazdowej wyposażony jest w rampy najazdowe o długości ok. 4 do 6 m każda, co przy wysokości wagi równej 380 mm zapewnia łagodny najazd na wagę. Rampy najazdowe mogą zostać dostosowane do lokalnych warunków lokalizacyjnych.

Waga MARS-SB może być również zainstalowana w wylanej niecce fundamentowej, wówczas w pomoście zainstalowane są żeliwne włazy.

Waga MARS-SB posiada pomost stalowo-betonowy o nośności od 30 do 120 t i wymiarach od 6 x 3 m do 24 x 3 m. Pomost ważący spoczywa na 4, 6, 8 lub 10 czujnikach tensometrycznych. Stalowa konstrukcja pomostu, z ułożonym zbrojeniem oraz trasami kablowymi, zalewana jest fabrycznie klasyfikowanym betonem C30/37.

Część stalowa konstrukcji pomostu jest fabrycznie zakonserwowana przemysłowymi farbami epoksydowymi. Powierzchnia betonowa — środkami gruntującymi, zabezpieczającymi przed penetracją wody i podwyższającymi własności mechaniczne betonu (odporność na ścieranie, uszkodzenia itd.).

Waga MARS-SB potrafi sprostać wszystkim stawianym zadaniom przy ważeniu pojazdów samochodowych. Jej przemysłowe wykonanie zapewnia długą żywotność i niezawodność. Szczególnie zalecana jest w przemyśle wydobywczym i surowców mineralnych oraz trwałych instalacjach, których planowany okres użytkowania wynosi przynajmniej kilkadziesiąt lat.

Opcjonalnie waga może zostać wykonana w wersji do instalacji w strefie niebezpiecznej Ex.

Jak zawsze niezwykle trwała, solidna i perfekcyjnie wykonana konstrukcja wagi samochodowej gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę.

Zalety wagi
 • pomost żelbetowy, wykonany z betonu klasy C30/37
 • zwarta, stalowo-betonowa konstrukcja
 • niewielka wysokość wagi - 380mm
 • niskie koszty instalacji i fundamentowania
 • możliwość instalacji czujników cyfrowych lub analogowych
 • doskonałe własności metrologiczne
 • modułowa konstrukcja
 • prosty i szybki montaż
 • wieloletnia gwarancja
Dane techniczne
 • nośność: wg tabeli
 • dokładność: wg tabeli
 • wymiary pomostu: dowolne (przykładowe podano w tabeli)
 • klasa dokładności: III
 • stopień szczelności: czujniki IP68, krosownica IP67
 • nominalna temp. pracy: -10... +400C
 • dopuszczalna temp. pracy: -30... +700C
Typ wagi Wymiary Nośność Dokładność Moduły Czujniki
MARS-SB 6x3m Max=30t e=10kg 1 4
MARS-SB
12x3m Max=50/60t e=20kg 2 6
MARS-SB
18x3m Max=50/60t e=20kg 3 8
MARS-SB
24x3m Max=50/60t e=20kg 4 10
Standardowy zakres dostawy

pomost stalowo-betonowy, zalany fabrycznie z ogranicznikami ruchu czujniki tensometryczne Flintec RC3-30t-C3 wraz z elementami mocującymi miernik wagowy IT1  skrzynka połączeniowa MK-81LP z zabezpieczeniami odgromowymi kabel transmisyjny do 30m prefabrykowane elementy fundamentu do wagi najazdowej (opcja) materiały montażowe dostawa i rozładunek wagi montaż zapewnienie wzorców masy legalizacja szkolenie

Zatwierdzenia metrologiczne
 • Certyfikat zatwierdzenia typu WE.
Zgodność europejska
 • Dyrektywa 2014/31/UE dotycząca wag nieautomatycznych
 • Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca zgodności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa 2014/35/UE dotycząca urządzeń niskonapięciowych
Karty katalogowe PL EN DE
Waga samochodowa MARS-SB Zobacz    
MARS-ST Waga samochodowa do zadań specjalnych Zobacz   Zobacz