Waga samochodowo-kolejowa MARS-SK

Interesującym, z punktu widzenia inwestora, rozwiązaniem jest waga kolejowo-samochodowa MARS-SK (tzw. „dwa w jednym”), instalowana w sytuacjach, kiedy warunki terenowe nie pozwalają na skorzystanie oddzielnie z wagi samochodowej i oddzielnie z wagi kolejowej. Waga ta może ważyć, przy wykorzystaniu jednego wspólnego pomostu, zarówno pojazdy samochodowe, jak i wagony kolejowe. Szerokość wagi to 3 m, długość zaś dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb.

Typoszereg wag samochodowo-kolejowych MARS-SK obejmuje wagi o nośności od 100 do 150 Mg, z pomostem jedno- lub wielosegmentowym o całkowitej długości od 12 do 30 m i szerokości 3 m.

Waga samochodowo-kolejowa MARS-SK posiada całkowicie stalową konstrukcję, która zainstalowana jest w żelbetowej niecce fundamentowej.

W wadze samochodowo-kolejowej MARS-SK podstawowy profil nośny pomostu stanowią belki wykonane z dwuteownika szerokostopowego, powiązane ze sobą łącznikami z profili dwuteowych. Wypełnienie środkowe stanowi konstrukcja zbudowana z profili dwuteowych. Poszycie górne przykryte jest blachą ryflowaną o profilu łezkowym. Całość konstrukcji stalowej jest czyszczona strumieniowo za pomocą śrutowania i zabezpieczona przed korozją nowoczesnymi powłokami lakierniczymi (dwuskładnikowe, chemoutwardzalne farby epoksydowe firmy Sigma Coatings).

W części kolejowej pomostu przyspawane są podkładki kolejowe, do których przykręcone są szyny S49.

Waga samochodowo-kolejowa MARS-SK może być zainstalowana w strefie niebezpiecznej ATEX.

Waga samochodowo-kolejowa MARS-SK może być wykonana jako waga wąskotorowa, normalnotorowa lub szerokotorowa.

Zapraszamy do przejrzenia krótkiej galerii, przedstawiającej wagi samochodowo-kolejowe.